Crop Supplies

Disclaimer

Disclaimer voor www.cropsupplies.com, Crop Supplies B.V.
Crop Supplies B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Crop Supplies, verleent u hierbij toegang tot www.cropsupplies.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Crop Supplies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Crop Supplies spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Crop Supplies.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Crop Supplies.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Crop Supplies en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Crop Supplies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. In geval wijziging van onze disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.